Uživatelské nástroje

Co a jak sem psát?

wiki má být encyklopedií technických řešení bežných lidských problémů s důrazem na jejich ekologickou stránku.

Například - pokud popisuji problematiku ledniček, měl bych popsat jaké jsou možnosti chlazení potravin, jak to souvisí s ozónovou dírou, zda je možné se chlazení vyhnout atd…

Na každou věc je možné se dívat dvěma způsoby - buď od problému nebo od řešení:

Pohled problému

  • co řešíme za problém?
  • jaká jsou současná (konvenční) řešení?
  • jaké jsou ekologické dopady současných řešení?
  • jaká alternativní řešení se nabízejí?
  • zda je možné se problému vyhnout, případně kdy?

Pohled řešení

  • jaký problém řešení řeší?
  • jaké jsou výhody a nevýhody oproti stávajícímu (konvenčnímu) řešení?
  • jaké jsou limity řešení?

Při popisu řešení preferujeme už teď použitelné a ideálně komerčně dostupné technologie (tj. jaderné štěpení oproti jaderné fúzi).

Styl textu

Pište stručně a jednoduše. Nezabíhejte příliš do technických podrobností, případně podrobnostem věnujte vlastní článeček. Odkazujte na další zdroje. Vhodným způsobem používejte ilustrace.

Inspirujte se v encyklopediích a dětských naučných knihách. Např. já se snažím se inspirovat knihou Sto tisíc proč.

Texty odnikud nekopírujte ani nijak jinak neporušujte autorská práva. Pokud potřebujete něco uložit z externího zdroje, použijte archive.ph nebo odkaz do Internet Archive.

Technická stránka věci

Wiki běží na Dokuwiki, uživatelský manuál naleznete zde. Na wiki je zapnut plugin markdownku, je tudíž možné používat mix markdownu a syntaxe dokuwiki.

TODO - zdokumentovat syntax ještě na stránce syntax

Kdyby něco nefungovalo, kontaktujte prosím Severáka.

Stránka používá cookies na přihlašování uživatelů a k dalším technickým účelům. Žádná počítadla ani sledovací skripty nepoužíváme.

More information