Uživatelské nástroje

Osnova

aneb co by bylo dobré popsat:

 • obecné zásady (reduce, reuse, recycle)
 • ideologické ukotvení a přístup k věci

Putování po bytě

 • hospodaření s pitnou vodou
 • šedá voda
 • způsoby jejího čištění
 • hospodaření s odpadní vodou
 • topení
 • lednička a chlazení
 • ekologická stopa potravin
 • speciální kapitola o mase
 • konzervování potravin
 • bežné materiály - železo, sklo, papír, plast (+recyklační symboly)

Energetika

Doprava

 • auta
 • kola
 • železnice
 • pěší doprava a města krátkých vzdáleností
 • nákladní doprava

Počítače a komunikace

 • ekologická stopa výroby počítačů
 • permacomputing
 • slow internet

Stránka používá cookies na přihlašování uživatelů a k dalším technickým účelům. Žádná počítadla ani sledovací skripty nepoužíváme.

More information