Uživatelské nástroje

Odkazy na další zdroje

tyto zdroje používám k psaní této wiki:

  • Appropedia (anglicky) - wiki popisující patřičné technologie pro udržitelný život
  • Howtopedia (anglicky) - odboba předcházející wiki, ale s větším důrazem na praktickou stránku věci
  • Low-tech magazine (anglicky) - časopis/blog popisující různé (většinou) staré alternativy k běžně používaným technologiím
  • Table of Solutions (anglicky) projektu Drawdown - analýza popisující jak zamezit globální změně klimatu úpravou přístupu k některým technologiím
  • Příručka pro kolibříky - praktická příručka pro lidi, kteří chtějí tváří tvář v krizi něco dělat (šířeji pojaté, ale může sloužit jako rozcestník)
  • Praktický rádce Brňana od Nadace Veronica
  • wiki (anglicky) projektu Open source ecology - projekt se trochu odchýlil k prototypování jednotlivých strojů, ale jejich wiki je stále zajímavý zdroj informací

kontext

tyto zdroje slouží spíše k doplnění širšího kontextu historie techniky:

Stránka používá cookies na přihlašování uživatelů a k dalším technickým účelům. Žádná počítadla ani sledovací skripty nepoužíváme.

More information